Nationellt lektorsmöte

grupp

Nationellt lektorsmöte

Sveriges lektorer och lärare med lektorskompetens i biologi, fysik och kemi i såväl gymnasieskola som i grundskolans senare del inbjuds att delta i ett nationellt lektorsmöte den 9-10 september 2013. Mötet arrangeras  i Sigtuna med övernattning på hotell Kristina.

Mötet kommer bland annat innehålla (preliminärt):

  • Presentationer från befintliga lektors-/lärarorganisationer och resurscentra i biologi, fysik och kemi om verksamhet och visioner.
  • Föredrag från inbjudna föreläsare.
  • Gruppdiskussioner med olika teman, till exempel om olika former för ämnessamarbete, gymnasiearbetet, uppbyggnad av nationellt lektorsnätverk med mera.

Mötet finansieras med medel från Skolverket. Deltagare får mat och logi betald. Reseersättning kommer att utgå, hur mycket beror på hur stor den totala resekostnaden blir för samtliga deltagare. Antalet platser är begränsat till 50. Blir det fler anmälda kommer ett urval att behöva göras. Urvalet görs i så fall så att den ämnesmässiga och geografiska spridningen blir så stor som möjligt.

Anmälningen till mötet har nu stängt – Besked om plats och reseersättning kommer att lämnas senast 13 juni 2013.

Mötet organiseras av:

Skolverket Kemilärarnas Resurscentrum

resurscentrumbio
Nationellt resurscentrum för
biologi och bioteknik

Nationellt resurscentrum för fysik
Nationellt resurscentrum för
fysik

Svenska Fysikersamfundet Svenska Kemistsamfundet